ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข SlotGame6666 เราให้บริการแก่คุณ (“คุณ”) ผ่านทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ และแอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) บริการนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการต่อไปนี้ ซึ่งเราอาจปรับปรุงเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ ในแคนาดา บริการนี้จัดทำโดยเรา ซึ่งเป็นบริษัทของแคนาดา ในส่วนอื่นๆ ของโลก บริการนี้จัดทำโดยเรา โปรดอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียด โดยการลงทะเบียน เข้าถึง เรียกดู หรือใช้เว็บไซต์หรือบริการ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันและคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจที่จำเป็นในการผูกมัดตัวเอง หรือ เด็กที่คุณลงทะเบียนในนาม หากเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่เห็นด้วยกับทุกส่วนของเราคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์หรือบริการอีกต่อไป และจะต้องยุติการใช้งานเว็บไซต์และบริการทั้งหมดของคุณ

ปกป้องบัญชีของคุณ

ปกป้องบัญชีของคุณ
ปกป้องบัญชีของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข คุณสมบัติเว็บไซต์และบริการไม่สามารถใช้ได้กับบุคคลใดก็ตามได้ระงับหรือลบออกก่อนหน้านี้ เมื่อคลิกปุ่ม “ฉันยอมรับ” หรือใช้หรือลงทะเบียนสำหรับบัญชี แสดงว่าคุณรับรองว่า คุณไม่เคยถูกระงับหรือลบออกจากเว็บไซต์หรือบริการ หรือตัวแทนก่อนหน้านี้; คุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ลงทะเบียนในนามของบุตรหลานของคุณ หรือพ่อแม่และ/หรือผู้ปกครองของคุณยินยอมให้คุณใช้เว็บไซต์และบริการ และ การลงทะเบียนของคุณและการใช้เว็บไซต์และบริการของคุณหรือการใช้งานโดยเด็กที่คุณลงทะเบียนในนามนั้นจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

คำอธิบายของการบริการ

คำอธิบายของการบริการ
คำอธิบายของการบริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข เราให้บริการแก่บุคคลที่ใช้เว็บไซต์ (“ผู้ใช้”) เพื่อช่วยในการเรียนรู้วิชาการศึกษาบางอย่าง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน คุณลักษณะใหม่ใดๆ ที่เพิ่มเติมหรือปรับปรุงบริการปัจจุบัน รวมถึงการเปิดตัวคุณสมบัติใหม่ของเราจะต้องอยู่ภายใต้บริการมีให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” จะไม่รับผิดชอบต่อความตรงเวลา การลบ การส่งที่ผิดพลาด หรือความล้มเหลวในการจัดเก็บเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (กำหนดด้านล่าง) หรือการตั้งค่าส่วนบุคคล ในการใช้บริการ คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านอุปกรณ์ที่เข้าถึงเนื้อหาบนเว็บ นอกจากนี้ คุณต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นและประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ คุณรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ใช้ตำราเรียนที่คุณลงทะเบียนเมื่อคุณเข้าร่วม

ความเป็นเจ้าของ

เราเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในเว็บไซต์ บริการ การศึกษาที่ได้รับอนุญาต เนื้อหา (ระบุด้านล่าง) และรหัสการศึกษาที่มีใบอนุญาต (ระบุด้านล่าง) ข้อกำหนดและเงื่อนไข สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ ไม่อนุญาตให้คุณมีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของหรืออนุญาตโดยเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า ยกเว้นสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดที่มอบให้โดยชัดแจ้งในที่นี้ สิทธิ์ใด ๆ ที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงนี้มอบให้แก่คุณแต่เพียงผู้เดียว